Takwim Peperiksaan

TAKWIM PEPERIKSAAN TAHUN 2010
UPSR
Ujian Bertulis 21 - 23 September 2010
PMR
Ujian Bertulis 5 - 7 Oktober 2010
11 - 12 Oktober 2010
SPM
Amali 19 - 21 Oktober 2010
Ujian Bertulis 23 November - 20 Disember 2010
STAM
Ujian Lisan 12-23 Julai 2010
Ujian Bertulis 18 - 20 & 26-27 Oktober 2010

SPM (ULANGAN)
Ujian Lisan 22 - 23 Jun 2010* Tarikh-tarikh yang dinyatakan adalah tertakluk kepada pindaan.