Perlukah Pendidikan Seks?


Apakah Tujuan Pendidikan Seks

Tujuan utama pendidikan seks adalah untuk menyedarkan remaja tentang implikasi hubungan seks sebelum berkahwin dan supaya mereka berkata ‘TIDAK‘ kepada seks sebelum berkahwin. Kajian yang dilaporkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada 1997 membuktikan bahawa pendidikan seks telah melambatkan usia remaja untuk melakukan hubungan seks sekali gus menurunkan kadar perlakuan seks, kehamilan luar nikah di kalangan remaja, pengguguran bayi, selain meningkatkan penggunaan kondom.

Tidak dinafikan elemen yang perlu diketengahkan dalam pendidikan seks (organ reproduktif, mengandung, masa depan yang gelap, tekanan mental, HIV dan penyakit kelamin) telah diterapkan di dalam subjek Biologi, Sains, Moral, Agama dan Pendidikan Kesihatan di sekolah walaupun tiada subjek khusus bernama Pendidikan Seks.

Persoalannya ialah sejauh manakah keberkesanan pendidikan seks tersebut? Jika usaha yang ada sekarang dilabelkan sebagai kurang berkesan, apakah faktor yang mendalanginya serta apakah langkah untuk mengatasi kekurangan yang ada?

Setiausaha Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP), Lok Yim Pheng mengakui ketidakyakinan guru untuk mengajar pendidikan seks kerana kekurangan latihan dalam bidang tersebut. Sememangnya elemen seperti pencegahan kehamilan, komplikasi kehamilan remaja, pengguguran bayi, penyakit HIV dan penyakit jangkitan alat kelamin adalah topik perubtan yang semestinya agak sukar untuk disampaikan oleh mereka yang tidak terlatih dalam bidang perubatan dan kesihatan.

Oleh itu, usaha untuk memberi latihan khusus kepada guru terlibat oleh pakar yang mahir dalam bidang tersebut untuk meningkatkan tahap keyakinan dan kemahiran mereka. Teknik penyampaian berkesan dengan menggunakan alat bantuan mengajar tertentu seperti gambar juga perlu untuk membantu pelajar memahami dan menghayati perkara yang disampaikan.

Kementerian Pendidikan disarankan agar bekerjasama kengan Kementerian Kesihatan dan badan bukan kerajaan (NGO) tertentu yang telah mempunyai modul khas dan telah biasa menjalankan program pendidikan seks dan reproduktif kepada remaja. Program yang telah sedia ada di sekolah seperti Kelab Kesihatan Sekolah dan Doktor Muda harus dimanfaatkan untuk mendapatkan khidmat kakitangan kesihatan bagi menyampaikan pendidikan seks di sekolah.

Walaupun sebahagian besar masa remaja dihabiskan di sekolah, ibu bapa juga memainkan peranan yang amat penting. Di samping memantau tingkah laku anak-anak, ibu bapa juga disarankan untuk melengkapkan diri dengan ilmu dan pengetahuan pendidikan seks. Paling penting, masyarakat harus sedar pendidikan seks jangan disalah tafsir sebagai mendidikan anak tentang kaedah melakukan hubungan seks tetapi pendidikan seks menekankan kaedah agar mereka menjauhi hubungan seks sebelum berkahwin.